Vi har nå i 41 år arbeidet for tunnel under Røa sentrum. Vi har ventet lenge og fortsatt er det usikkert om og når den kan bli realisert. Røa Vel fortsetter like fullt å påvirke politikere og etatene – nå via en egen arbeidsgruppe (etablert 2021). Gruppen skal videre se på fremtidens løsninger for mobilitet og trafikktiltak i sentrumsområdet. Vellet arbeider også for at trafikksanering i krysset må innarbeides i helhetsplanen for utbyggingen av de sentrale sentrumstomtene (se over).

 For en historisk oppdatering om Røa-tunnelen - Trykk her


Innlegg fra Anne Bjørnebye Vik i Røa vel Nytt nr 2 - 2018:

Røa Tunnelen – Vi trenger ingen flere utredninger! Røa Vels arbeidsgruppe for Røa Tunnelen er godt i gang med å fremme fortgang i saksbehandling og fremdrift i tunnelsaken. Vårt standpunkt er at alternativer har vært utredet lenge nok og at tunellalternativ K3-3, lang tunnel øst-vest – er den beste løsning med minst inngripen i lokale eiendommer. Vi har tatt kontakt med flere politiske partier, og 24. september la vi frem vår sak for arbeidsutvalget for Miljø- og Samferdselskomiteen i byrådet. Det er viktig at tunnelløsningen blir fastlagt raskest mulig da denne også er en viktig premissgiver og et viktig element for de øvrige planer for utvikling av Røa sentrum.

 

For Røa Vel Nytt nr 2 - 2018 - Trykk her