Denne har vært planlagt siden 1980.

 

  • Innlegg fra Anne Bjørnebye Vik i Røa vel Nytt nr 2 - 2018

Røa Tunnelen – Vi trenger ingen flere utredninger! Røa Vels arbeidsgruppe for Røa Tunnelen er godt i gang med å fremme fortgang i saksbehandling og fremdrift i tunnelsaken. Vårt standpunkt er at alternativer har vært utredet lenge nok og at tunellalternativ K3-3, lang tunnel øst-vest – er den beste løsning med minst inngripen i lokale eiendommer. Vi har tatt kontakt med flere politiske partier, og 24. september la vi frem vår sak for arbeidsutvalget for Miljø- og Samferdselskomiteen i byrådet. Det er viktig at tunnelløsningen blir fastlagt raskest mulig da denne også er en viktig premissgiver og et viktig element for de øvrige planer for utvikling av Røa sentrum.