Styret i Røa Vel orienterer løpende om aktuelle saker på Facebook og om artikler på hjemmesiden.
Fra og med 2018 gis Røa Vel Nytt ut tre ganger i året. Dette distribueres digitalt til medlemmer og legges i tillegg ut på sentrale steder på Røa. 

Du finner årsrapporter for tidligere år under Historie.