Stedsanalyse 2018 for Røa 

Røa Vel tok i 2018 initiativet til å få etablert et uttrykk for lokalområdets oppfatninger om Røa senters kvaliteter for at ikke disse skal gå tapt. Foreliggende STEDSANALYSE er et først steg i dette initiativet. Hensikten er at stedsanalysen skal være utgangspunktet for vurdering av ulike utbyggingsplaner som kan bli aktuelle i tiden fremover.

Stedsanalysen og en kortversjon finnes som vedlegg under.