Høstnummeret av Tett På er kommet!

Høstnummeret av Tett På er kommet!

Her kan du lese om vellets innspill til revisjon av Småhusplanen som gjelder mange eiendommer i vår bydel. Vi har også fått penger som skal brukes til en aldersvennlig satsing på våre uteområder. Les også om hvordan sameiet Røa Bad holder området rent for søppel, og hva kommer i stedet når Essostasjonen i Røakrysset blir revet?

Les mer
Røa Vels innspill til revisjon av Småhusplanen

Røa Vels innspill til revisjon av Småhusplanen

Småhusplanen (S-4220) styrer hvordan det kan bygges og fortettes på eiendommer som er omfattet av planen. Den legger også begrensninger på hvor mye det er lov å bygge på eiendommene. En betydelig andel av Røas innbyggere bor innenfor Småhusplanens virkeområde. Plan- og bygningsetaten (PBE) har varslet at Småhusplanen skal revideres, og kommunen har i den anledning invitert til innspill og merknader innen 16. august. PBE vil så utarbeide forslag til ny reguleringsplan i løpet av 2021 og har planlagt en høringsrunde i begynnelsen av 2022. Politisk behandling i bystyret er planlagt høsten 2022. Styret i Røa Vel har drøftet erfaringer med Småhusplanen og gitt sine innspill som du kan lese her. Bildekilde: Veiviseren.no. Småhus i regi av Sandnes kommune.

Les mer
Årsmøtet i Røa Vel 2021 avholdt

Årsmøtet i Røa Vel 2021 avholdt

Årsmøtesakene ble lagt ut på vellets hjemmeside og sendt ut til medlemmene 16. april. Det ble satt 14 dagers frist for tilbakemelding innen 30. april 2021. Ved fristens utløp var det ikke innkommet kommentarer til sakene eller nye forslag. Sakene er derfor vedtatt som innstilt. I vedleggene finner du årsmøtesakene og protokoll fra årsmøtet.

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem