Røa Vels brukerundersøkelse 2021

Røa Vels brukerundersøkelse 2021

Som ledd i kontinuerlig utvikling av Røa Vel, ønsker vi tilbakemelding fra beboere på Røa, både medlemmer og ikke medlemmer om hvor godt dere kjenner Røa Vel og synspunkter på de sakene vi jobber med.

Les mer
Utvikling av Røa sentrum - Røa Vels rolle

Utvikling av Røa sentrum - Røa Vels rolle

Vellet har i flere år arbeidet for få utbyggerne, politikere og myndigheter til å enes om en helhetsplan som også tar hensyn til Røas tradisjoner, identitet og kulturhistorie samt vektlegger hele Røas befolknings behov for mobilitet, åpne grønne rom og møteplasser. Tre store utbyggere arbeider pt med konkrete planer for bolig- og næringsutvikling på nordøst og sydøst siden av Røa krysset. Vellet mener også at all utbygging her må koordineres i tid for kortest mulig byggetid, minst mulig forurensning og færrest mulige fysiske stengsler i sentrum.

Les mer
Høstnummeret av Tett På er kommet!

Høstnummeret av Tett På er kommet!

Her kan du lese om vellets innspill til revisjon av Småhusplanen som gjelder mange eiendommer i vår bydel. Vi har også fått penger som skal brukes til en aldersvennlig satsing på våre uteområder. Les også om hvordan sameiet Røa Bad holder området rent for søppel, og hva kommer i stedet når Essostasjonen i Røakrysset blir revet?

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem