Samfunnshus Vest inviterer til 17. maifeiring på Røa Torg

Program

  • Kl. 1355 – Opptakt med Huseby Skoles Musikkorps, avsluttes med en marsj.
  • Kl. 1400 - Velkomsttale ved Terje Bjøro (leder av 17. mai-komiteen).
  • Mærradalen Mannskor International («Jeg vil verge mitt land», «Når fjordene blåner», «Å, eg veit meg eit land»).
  • Hilsen ved Robert Rustad (styreleder Samfunnshus Vest).
  • Tale ved eleverådsleder Tora Mysterud (Hovseter skole).
  • Dukkene Bing og Boss forteller om 17. mai ved Cecilie Schilling.
  • Tryllekunstner Chriss Chrissel.
  • Ullern, Røa og Bygdøy Historielag ved leder Knut Bryn om 17. mai.
  • Hilsningstale ved Elin Horn Galtung.
  • Kl. 1515 – avslutning.

Bydel Vestre Aker har bidratt økonomisk, og det blir utdeling av kroneis.

Alle er hjertelig velkommen!

Hilsen Terje Bjøro og Jostein Refsnes på vegne av 17. maikomiteen.

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

Røa Vels strategiplan for de neste 4 årene har et eget punkt om mål og tiltak for barn og unge. Vi ønsker trygge forhold i nærmiljøet for barn og unge og samarbeider med skoler, barnehager, idrettslag og organisasjoner, nabolag og enkeltpersoner. Røa Vel skal være relevant for barn og unge og vil fremme nye tiltak til fordel for barn og ungdom innenfor vellets arbeidsområder. Vi har kr 25.000 til disposisjon for nye prosjekter. Søknadsfrist er 1. juni og 1. november. I vedlegget kan du lese mer om søknadskriteriene.

Les mer
Plan for gang- og sykkelvei lansert

Plan for gang- og sykkelvei lansert

Akersposten skriver 9. februar at Statens Vegvesen har startet den innledende fasen med å anlegge gang- og sykkelvei fra Røakrysset til kommunegrensen mot Bærum. (llustrasjonsfoto av fremtidig gang- og sykkelvei og fortau i Griniveien, Norconsult/Statens vegvesen). Statens vegvesen skal bygge ny gang- og sykkelveg og nytt fortau mellom Røakrysset og Ekraveien, ca. 450 meter. Ruste opp eksisterende gang- og sykkelveg mellom Ekraveien og Oslo/Bærum grense, ca. 350 meter. Avkjørsler skal tilpasses. Vann- og avløpsetaten i Oslo skal skifte ut vann- og avløpsledninger mellom Røakrysset og Ekraveien, cirka 450 meter. Byggestart er satt til våren 2023 og med 2 års anleggsperiode er ferdigstillelse planlagt våren 2025. Vedlagt finner du hele artikkelen til Akersposten.

Les mer
Tett På kommer med våren!

Tett På kommer med våren!

I det første nummeret i 2022 får du svar på hva Røa Vel gjør for barn og unge. Vi ønsker å synliggjøre vårt arbeid som har barna som målgruppe. Her er det mulig å søke om pengestøtte til viktige fellesskapstiltak. Hvem har ikke opplevd å komme ufrivillig ut på glattisen i vinter? Skyggefulle snarganger og smett som vi alle er så avhengige av i nærmiljøet, har vært spesielt rammet. Men Røa Vel vet råd, les mer i vårnummeret! Sagaen om utbyggingen av Røa sentrum ruller videre. De siste omdreiningene kan du lese mer om i Tett På.

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem