Under arbeidsområdet "trivelige Røa" arbeider vi med:

 • Opprusting av grønne lunger, løkker, smug, etc 
 • Opprusting av turveier 
 • Trivselstiltak på sentrale plasser (f.eks Peder Ankers Plass) og Røa sentrum
 • Organiserer trivelsvektere for å følge med, varsle og utføre mindre løpende ryddearbeid  I 2018 jobbet vi særlig med:

 • Turveien i øvre del av Mærradalsbekken
 • Snargangen Park
 • Se artikkel, blant annet om Grønne lunger og dugnad i Mærradalsbekken 2018. Trykk her
 • Se for øvrig omtale i Røa Vel Nytt. Trykk her

   

  I 2019 jobbet vi særlig med:

 • Lekeapparater i Sørsletta Lekepark
 • Turveien langs Lysakerelven
 • Dugnad for å rydde stien langs Grinidammen
 • Himstadjordet ved Bogstad Camping
 • Kart og skilt

  I 2020 jobber vi særlig med:

 • Opprusting lekeplassen Finnhaugen
 • Opprusting fotballøkke ved Mølleplassen
 • Bogstad Ring 
 • Vedlikehold ved minnesmerkene for Peder Anker og Kr. Aubert
 • Utplassering av skilt ved snarveier
 • Julebelysning i Røa sentrum i samarbeid med Jernia